Ove Johansson


Nedan hittar du information om Ove Johansson - kanske en av Sveriges bästa fiskeguider?

Fiskeguide
Namn : Ove Johansson
Hemsida : http://charterfiske.se
Kontaktuppgifter :
Stad : Skövde
Vatten : Vänern, Vättern, Viken & Skagern
Beskrivning : Vi fiskar alla dagar i veckan året runt. Vi fiskar främst efter lax, öring, röding, gädda, gös och abborre. Välkomna ombord.

Gilla / Ogilla:

   Popularitetspoäng: 0
Kommentarer: 0

Informationslämnare:

Proguide-OveKommentarer